Station Next / Årsrapporter & Aktivitetsoversigter

Årsrapporter & Aktivitetsoversigter

Station Next tilstræber at efterleve anbefalingerne i Anbefalinger for god ledelse af selvejende institutioner, som det fremgår af Kulturministeriets tilskudslov.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

Station Next efterlevelse af anbefalingerne om god selskabsledelse i selvejende kulturinstitutioner

Fondens gennemførte aktiviteter og dispositioner fremgår af vores årsrapporter, som sammen med oversigterne over gennemførte aktiviteter giver et fyldstgørende billede af fondens økonomi og aktiviteter. Desuden kan samtlige film, som er produceret i Station Next regi, ses på vores hjemmeside:


Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2012
Årsrapport 2011
Årsrapport 2010
Årsrapport 2009
Årsrapport 2008
Årsrapport 2007
Årsrapport 2006
Årsrapport 2005
Årsrapport 2004
Årsrapport 2003
Årsrapport 2002
Årsrapport 2001

Aktivitetsoversigt 2015
Aktivitetsoversigt 2014
Aktivitetsoversigt 2013
Aktivitetsoversigt 2012
Aktivitetsoversigt 2011
Aktivitetsoversigt 2010
Aktivitetsoversigt 2009
Aktivitetsoversigt 2008
Aktivitetsoversigt 2007
Aktivitetsoversigt 2006
Aktivitetsoversigt 2005
Aktivitetsoversigt 2004
Aktivitetsoversigt 2003
Aktivitetsoversigt 2002
Aktivitetsoversigt 2001