Station Next / Lav dokumentarfilm på skolen med proffe

Lav dokumentarfilm på skolen med proffe

Med dette forløb får I kurser til lærerne på skolen, to dages besøg af proffe filmfolk og et velafprøvet koncept til at lave relevante dokumentarfilm i et tværfagligt projekt

Doku-filmforløb for udskolingen med proffe filmfolk

Filmforløb af variabel længde for udskolingen med lærerkursus, elevkursus, undervisningsmaterialer der peger ind i FFM, besøg af proffe filmfolk og hjælp til at arrangere filmfestival!

Målgruppe: 7.-10. klasser
Fag: Dansk, historie, samfundsfag, kristendom
Varighed: 1x5 timers lærerkursus, 1x3 timers inspirationskursus for elever + minimum 20 lektioners forløb inklusive 2x6 timers support med proffe filmfolk
Deltagerantal: Min. 6 klasser, 1-3 lærere pr. klasse

Mål for hele forløbet

  • At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre dokumentarfilmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.
  • At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen og med Filmlinjen.dk, og at de kan være aktive med eleverne i processen.
  • At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og selv kan arbejde videre i andre projekter.      

Lærerkurset indeholder

På dette hands on-kursus ser vi på de filmiske virkemidler, dokumentaren betjener sig af (fx interview, billedfortælling, klipning), og du får redskaberne til at håndtere små dokumentarfilmproduktioner med din klasse. Du prøver selv at arbejde på et lille filmhold med forproduktion, optagelse og redigering. Filmtypen, der arbejdes med, er den journalistiske dokumentar.

Kurset kræver ingen særlige faglige eller tekniske forudsætninger. Der vil blive set på i hvilke faser, man især skal være opmærksom, når man som lærer fungerer som filmproducer for små filmhold i klassen. Og du vil få redskaber til at skride målrettet ind med vejledning, når der er brug for det.

Vi tager også et fælles vurdering af jeres udstyr og hvordan I udnytter det bedst muligt.

Elevforløbet indeholder

Efter lærerkurset køres et undervisningsforløb i dokufilmproduktion med en klasse (mindst 20 lektioner, gerne samlet i hele/halve dage eller en projektuge). Forløbet er beskrevet på forhånd, men kan justeres efter behov til den enkelte klasse.

Som en del af forløbet besøger en professional dokumentarist klassen i to dage á seks timer. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med redigeringen.

Der tages udgangspunkt i den gratis læringsressource Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression.

Festival

Filmkulturen er traditionelt god til at fejre end arbejde, og efter at have arbejdet fokuseret med film op til en hel uge, skal den selvfølgelige evalueres, have et publikum og fejres på behørig vis. Vi anbefaler, at I afholder en lokal filmfestival med indbudte dommere blandt f.eks. forældre eller lokale mediefolk, og vi har masser af ideer til, hvordan I kan afholde en god premiere og festival.

For at konceptet skal fungere må I:

  • Afsætte den nødvendige tid
  • Udpege en koordinator til kontakten med Station Next
  • Sørge for det fornødne udstyr er til rådighed
  • Guide eleverne de dage, hvor der ikke er besøg af proffe filmfolk og være medspillere sammen med de proffe filmfolk, når de er der
  • Arrangere festival/premiere

Pris

Pris pr. klasse: 2.500 kr. + moms ved min 6 klasser. Prisen er inklusive lærerkursus, hvor der kan deltage op til 3 lærere pr. tilmeldt klasse.

Booking:

Vi udbyder 8 forløb i hele landet efter først til mølle princippet.

Kontakt Ulrik Krapper på tlf.: 2083 3832 eller Ulrik.krapper@filmbyen.com for mere information og bookning.

Relaterede filer