Station Next / Filmuge på skolen med lærerkursus og proffe filmfolk

Filmuge på skolen med lærerkursus og proffe filmfolk

Filmuge for udskolingen med lærerkursus, elevkursus, undervisningsmaterialer der peger ind i FFM, besøg af proffe filmfolk og hjælp til at arrangere filmfestival!

Filmuge for udskolingen med proffe filmfolk

En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Dansk, historie, samfundsfag, kristendom
Varighed: Samlet varighed 6 dage. 1 dag en uge før samt en hel sammenhængene uge.
Heraf forløb med proffe filmfolk: 1x5 timers lærerkursus, 1x3 timers inspirationskursus for eleverne, 1x6 timers manusfeedback/tilrettelæggelse, 1x6 timers klipning.
Filmtyper: Reklame- og Kortfilm - fiktion.
Deltagerantal: Min. 6 klasser + op til 3 lærere pr. klasse

Mål for hele forløbet:

  • At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre filmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.
  • At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen, og at de kan være aktive med eleverne i processen.
  • At produktionerne foregår på eget udstyr, så I bliver fortrolige med det I har, og så elever og lærere kan arbejde videre efter projektet er slut.

 

Lærerkurset indeholder:

Formålet med de 5 timers lærerkursus er, at I som undervisere bliver trygge og fortrolige med hele forløbet, så I selv kan være aktive med eleverne og de proffe filmfolk gennem hele processen.

Kurset er meget ”hands-on” og relaterer sig direkte til alle dele af forløbet i filmugen. Med udgangspunkt i undervisningsmaterialerne på læringsressourcen Filmlinjen.dk fokuserer vi især på de aktiviteter, I selv skal styre, nemlig manuskriptskrivning og dagen, hvor eleverne laver optagelser. Vi får også sammen et overblik over jeres udstyr, og hvordan I får det bedste ud af det. Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Elevforløbet indeholder:

På samme dag, som der afholdes lærerkursus afholdes inspirationskurset for alle deltagende elever. Det primære formål med elevkurset er at skabe forståelse og engagement for projektet, samt at give en introduktion til de valgte filmtyper, så eleverne har bedre forudsætning for at vælge.

Festival

I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer en stor. Så efter at have arbejdet fokuseret med film op til en hel uge, skal den selvfølgelige evalueres, have et publikum og fejres på behørig vis. Vi anbefaler, at I afholder en lokal filmfestival med indbudte dommere blandt f.eks. forældre eller lokale mediefolk, og vi har masser af ideer til, hvordan I kan afholde en god premiere og festival.

For at konceptet skal fungere må I:

  • Afsætte den nødvendige tid
  • Udpege en koordinator til kontakten med Station Next
  • Sørge for det fornødne udstyr er til rådighed
  • Have ønsket om at gøre en filmuge til en tilbagevendende begivenhed på jeres skole, gerne med ønsket om at tage mere og mere over, efterhånden som I får erfaringen.
  • Koordinere elevernes valg på de to filmtyper
  • Guide eleverne på 1. og 3. dagen på baggrund af lærerkurset og være medspillere sammen med de proffe filmfolk.
  • Arrangere festival/premiere

 

Pris:

Pris pr. klasse: 2.500 kr. + moms ved min. 6 klasser. Prisen er inklusive lærerkursus, hvor der kan deltage op til 3 lærere pr. tilmeldt klasse.

Booking:

Vi udbyder 8 forløb i hele landet efter først til mølle princippet.

Kontakt Ulrik Krapper på tlf.: 2083 3832 eller Ulrik.krapper@filmbyen.com for mere information og bookning.